PESERTA DIDIK, GURU dan STAF
SMAN Negeri 1 Narmada memiliki lebih 1000 siswa, 100 guru, 30 staff Tata Usaha serta sarana prasarana pendukung pembelajaran.
student
1680

Peserta Didik

Pendidik
80

Pendidik

staf-tu
30

Staf Tata Usaha

list-2c
120

Sarana Prasarana

Tata Usaha Sekolah
Tata Usaha Sekolah merupakan unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah

Drs. H. Rochmat Basuki

Waka Kurikulum


Hedi Hatadi, S.Pd., M.Pd.

Waka Kesiswaan


Nursinah, S.Pd.

Waka Humas


M. Amin Kutbi, S. Pd.I

Wakil Sarana Prasarana


Gallery Kegiatan
Kumpulan Kegiatan Sekolah
Tenaga Pendidik
Guru Sekolah SMA Negeri 1 Narmada

Hulwani

Position: Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah

Hulwani

Guru Mata Pelajaran

Kepala Sekolah

Rochmat Basuki

Position: Guru Mata Pelajaran

Waka Kurikulum

Rochmat Basuki

Guru Mata Pelajaran

Waka Kurikulum

Hedi Hatadi

Position: Guru Mata Pelajaran
NIP:
Waka Kesiswaan

Hedi Hatadi

Guru Mata Pelajaran

Waka Kesiswaan

M. Amin Kutbi

Position: Guru Mata Pelajaran

Waka Sarana Prasarana

M. Amin Kutbi

Guru Mata Pelajaran

Waka Sarana Prasarana

Nursinah

Position: Guru Mata Pelajaran
NIP: Waka Humas

Waka Humas

Nursinah

Guru Mata Pelajaran

Waka Humas

L. Husnul Amrullah

Position: Guru TIK

L. Husnul Amrullah

Guru TIK